Badania kierowców


Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i niezbędnymi testami psychologicznymi zalecanymi przez "Metodykę psychologicznych badań kierowców" .

Psycholog prowadząca badania ukończyła studia podyplomowe - "Psychologia Transportu", organizowane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest ona wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na listę psychologów uprawnionych do powyższych badań pod numerem 86/P.

Czas trwania badań:

 • dla kierowców zawodowych - około 1,5 godzin
 • dla kierowców służbowego pojazdu os. kat. B, np. przedstawiciele handlowi – około ½ godziny,
 • dla operatorów wózków widłowych i maszyn w ruchu - około 45min.
 • Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo.

  Jak przygotować się do badania:

  wymagany dokument: dowód osobisty (lub paszport), prawo jazdy (kierowcy)
  okulary (jeśli badany używa je do prowadzenia pojazdu).
  Stan badanego: wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu.

  Cennik:


  Cena brutto Rodzaj badania
  80,00 Badanie operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu
  70,00 Przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników prowadzących zawodowo samochód służbowy kat B
  80,00 Badania wysokościowe (dotyczą pracujących na podnośnikach, żurawiach wieżowych, pracowników pracujących na wysokości, operatorów suwnic, pracowników wykonujących prace na wysokości np. prace alpinistyczne, monterów konstrukcji stalowych, elektromonterów linii energetycznych itd.)
  150,00 Badanie kierowców: autobusów, taksówek osobowych i bagażowych, pojazdów ciężarowych
  150,00 Badanie kandydatów na kierowców skierowanych przez lekarza lub bez skierowania
  150,00 Badanie instruktorów lub kandydatów na instruktora nauki jazdy, badanie egzaminatorów
  150,00 Badanie kierowców samochodów uprzywilejowanych w ruchu
  150,00 Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym (prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych)
  150,00 Badania sprawności intelektualnej, osobowości, funkcji poznawczych. Badanie predyspozycji zawodowych.